AquaExcellent pH Upp 1L

129,00kr

Används när pH-värdet är för lågt.

Kategori:

Beskrivning

Kan vara frätande för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på huden och ögonskador. Förvaras endast i originalförpackningen. Andas inte in damm / ångor / spray. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.

Varning:
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDEN: (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten / dusch.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja.
Förvara utom räckhåll för barn. Om läkare behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands. Sammansättning enligt E.G. riktlinjer. Nödsituationer Belgien: +32 70 24 52 45. Innehåller: Natriumhydroxid

Innehåll

1 liter Aqua Excellent pH Down
Instruktioner
Användarmanual:
2 ml per kubikmeter vatten för att höja 0,1 poin

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AquaExcellent pH Upp 1L”