Kopplingscheman

Nedan illustrerar vi hur produkterna i ett teknikrum kopplas ihop beroende på vilka produkter som ingår. Välj det schema som innehåller de produkter som du har i ditt teknikrum. Observera att kopplingsscheman nedan är principskisser för flödet och produkterna kan se lite olika ut. Kontrollera alltid manualen för respektive produkt så att placering/kopplingar blir rätt.

Generella kommentarer till våra kopplingsschema

Avstängningskranar: Det finns en avstängningskran in och en avstängningskran ut ur teknikrummet. Detta för att man ska kunna stänga av vattnet om man t ex behöver fixa någon av produkterna i teknikrummet. Avstängningskranarna är extra viktiga om teknikrummet är under vattenytan.

Bypass: En bypass betyder att man kan välja att antingen leda vattnet genom en produkt eller förbi en produkt. Vi har ritat in bypasskopplingar till värmepumpen. Genom att ha en bypass kan man styra vattnet så att det inte passerar värmepumpen om man under vissa perioder inte vill ha värmen på. En kran som ligger i samma riktning som röret är öppen och en kran som är vriden så den ligger tvärt emot rörets riktning är stängd. På vår skiss har vi valt att lägga bypassrören inne i teknikrummet vilket är en fördel om värmepumpen inte står så långt bort. Om det är långt mellan värmepump och teknikrum kan bypasskopplingen göras utomhus precis bredvid pumpen. Vi har även ritat in bypass på saltcellen som producerar klor (saltklorinatorn). Det innebär att denna också kan kopplas bort.

Dosering av klor: I våra kopplingsschema har vi ritat in doseringen av klor efter värmepumpen. Om värmepumpen är placerad långt ifrån teknikrummet är det svårare att göra detta. Om man har en värmepump med värmeväxlare av titan kan kloret doseras innan värmepumpen. Stäm i sådana fall av med värmepumpsleverantören så att de anser att dosering av klor kan göras innan värmepumpen.

Mätning av vattnet vid automatisk styrning: Har teknikrummet både ett UV-ljus och automatisk styrning ska vattnet mätas (podkitet) innan UV-ljuset annars blir värdena missvisande.

El: Våra kopplingsscheman är endast fokuserade på rördragningarna för vatten. Inget elskåp är inritat. All el ska installeras av behörig elektriker.

Observera att olika modeller av sandfilter kan ha utgångarna till ‘pump’, ‘waste” och ‘retur’ på olika ställen. Detta står angivet på sandfiltret. 

Kopplingsschema 1

Standard Cirkulationspump – Filter – Värmepump

Kopplingsschema 2

Cirkulationspump – Filter – UV-ljus – Värmepump

Kopplingsschema 3

Cirkulationspump – Filter – Saltklorinator med automatisk styrning – Värmepump

Kopplingsschema 4

Cirkulationspump – Filter – UV-ljus – Saltklorinator med automatisk styrning – Värmepump

Kopplingsschema 5

Cirkulationspump – Filter – Automatisk styrning av pH & klor – Värmepump

Kopplingsschema 6

Cirkulationspump – Filter – UV-ljus – Automatisk styrning av pH & klor – Värmepump