Poolutrustning

Breddavloppet
Vattnets flöde genom poolsystemet börjar med att vattnet sugs in i det bakomliggande systemet, via utloppet. Breddavloppet har som uppgift att hålla vattenytan fri från skräp. I breddavloppet sitter en så kallad silkorg som samlar upp och hindrar stora partiklar såsom löv och insekter från att sugas in i poolpump och filter.

Cirkulationspump
Från breddavloppet och det extra utloppet dras separata rör fram till en cirkulationspump, även kallad poolpump. Cirkulationspumpens jobb är, precis som det låter, att se till att vattnet flödar genom systemet och inte blir stillastående.

Filter
Den vanligaste filtertypen för rening av poolvatten är sandfilter. Vattnet renas genom att det trycks genom sanden i filtrets tank. När sanden blir smutsig minskar genomströmningen och en backspolning måste genomföras. Sanden rengörs då och det smutsiga vattnet leds direkt till avloppet.

Extra utrustning
Om du vill utrusta din pool med till exempel en UV-lampa, en saltklorinator eller en kemikaliedoserare ska denna utrustning placeras mellan poolens filter och värmaren.

Värmesystem
Från filtret flödar nu rent och fräscht vatten vidare för att värmas. Det finns flera olika sätt att värma en pool, vanligast är med en värmepump. Oavsett vilket värmesystem som väljs ska värmaren placeras innan inloppen i poolsystemet.

Inlopp
Efter att vattnet passerat värmaren flödar det vidare ut i poolen via två inlopp med riktbara insprutningsmunstycken.

Här här hittar du en rad olika produkter för att din drömpool ska bli verklighet.