Skötselråd – pool

En pool behöver som så mycket annat lite kärlek och omtanke mellan varven. Här har vi sammanställt lite information och skötselråd samt guider och tabeller för olika problem med vattnet och hur man löser dessa. Oavsett om du nyss har köpt din pool eller har haft den ett tag så finns det ett och annat här nedan som är bra att ha i kunskapsbanken. Vi börjar med ett kort stycke som endast är relevant för dig som precis har köpt en pool.

Ny pool

När poolen är fylld med vatten skall du tillsätta klor enligt anvisning på klorförpackningen. För pooler med skimmerfilter läggs kloret direkt i korgen vid utloppet. Det klor vi tillhandahåller är lättrörligt och löser sig snabbt. Testa sedan vattnet och se till att pH-värdet ligger på 7,2-7,4.

Kontrollera minst 1 gång per vecka

För att ha ett bra badvatten vill vi att du kontrollerar klor- och pH-halten minst en gång i veckan. Vid kallt väder går det åt lite klor men när temperaturen stiger så går det åt betydligt mer. Låt dig inte överraskas av alger utan var noga med
att kontrollera fortlöpande så att du slipper extra besvär. Se stycket “Problem och lösningar” nedan för mer information om eventuella problem med vattnet och hur man kommer till bukt med dom.

Veckoklorering

Veckoklor är ett långtidsverkande klor. Multipuckar om 200 g innehåller alg- och flockningsmedel. Puckarna smälter sakta och desinficerar poolvattnet. En klorpuck räcker normalt till ca 20 m3 vatten i en vecka. Lägg klorpucken i en dispenser.

Poolöppning efter vintern

Tag bort poolduken och rengör den, framför allt längs vattenlinjen. Montera tillbaka pooltillbehör så som stegar, reningsverk och slangar. Fyll på med vatten och tillsätt klor. Om det uppstår algbildning kan det bli nödvändigt att chockklorera. Testa och se till att vattnets pH-värde ligger på 7,2-7,4. Efter ca 1 dygn kan du skrubba bort ev. alger. Vill du veta mer om hur du öppnar poolen efter vintern så kan du klicka här för att komma till vår artikel om Våröppning.

Poolstängning inför vintern

Börja med att rengöra filtret. Klorera sedan med en stor dos klor så att pH ligger i överkant (7,6-7,8) och tillsätt algmedel. Håll vattencirkulationen i gång ytterligare ett dygn så att kemikalierna kan blandas och spridas i hela poolen. Sänk vattennivån till ca 2/3 delar så att isen får plats att expandera i poolen. Töm vattnet från filter, pump och slangar för att undvika frostskador. Förvara delarna på frostfri plats. Rengör bräddavloppet från skräp. Du kan läsa mer genom att klicka här för att komma till våran artikel om Vinterstängning.

Dosering

Vet du inte riktigt hur du ska dosera dina rengöringsprodukter? Ingen fara! Här nedan finner du en snabbguide som hjälper dig att dosera rätt.

Problem och lösningar

Problem med vattnet kan drabba alla någon gång. I den här tabellen listar vi några vanliga problem, dess orsak och lösningen.

Cyanursyra

Flera testinstrument på marknaden mäter även cyanursyra. Cyanursyran används i organiska klorprodukter (diklor- och triklor-produkter) som bärare av fritt klor och som UV-skydd för kloret. När kloret istället binds till smuts; hudavlagringar, svett, alger, o.s.v. så frigörs cyanursyran i vattnet. Stiger cyanursyravärdet till över 100 så låser det 90% av det fria kloret, detta brukar kallas för “klorblockering”. Kloret fungerar fortfarande men endast 10% av det friakloret är tillgängligt för användning i poolvattnet. För att sänka halten cyanursyra byts hela eller delar av vattnet. Det finns klorprodukter utan cyanursyra, exempelvis flytande klor (natriumhypoklorit) och många fabrikat av chockklor (kalciumhypoklorit).

Utomhuspool

För dig som har utomhuspool i Sverige är detta värde ganska ointressant. Visst vattenbyte sker automatiskt eftersom du backspolar ditt sandfilter. I Sverige byter vi även en stor del vatten i samband med vinterstängning och vårtstart, dessa vattenbyten är tillräckliga för att cyanursyran inte ska påverka din vattenkvalitet. Cyanursyra är ett större problem i södra Europa där vattnets inte byts på vintern.

Inomhuspool

För inomhuspooler kan problematiken förekomma men är ovanligt då det oftast används flytandeklor (natriumhypoklorit) som inte innehåller cyanursyra.

Spa bad

För Spa bad kan cyanursyran bli ett problem när det gått en längre tid sedan vattenbyte. Enklast att komma runt detta är att använda aktivt syre som desinficeringsmedel.