Energiförbrukning

En utav dem vanligaste funderingarna man kan ha
innan man köper ett spabad är, vad är driftkostnaden?

Det kan finnas en oro att elräkningen ska skjuta i höjden. Våra bad är extra isolerade för vårat nordiska klimat och på så sätt ger det även en lägre driftskostnad. Viktigt att notera vid jämförelse av energiförbrukning är antal pumpar och storlek på värmare. Våra pumpar är mellan 0.53hp till 3.hp och med en värmare på 3kW. Dessa drar givetvis mer än svagare pumpar och mindre värmare men eftersom vi har kraftigare pumpar så får man en kraftigare massage samt att vi anser att en 3kW värmare är ett måste för att hålla vattentemperaturen vid bad i kallare utetemperatur. Att använda tex en 1,5 kW värmare innebär att temperaturen sjunker flera grader ganska snabbt vid badande och värmaren orkar inte bibehålla vattentemperaturen.

Vi har gjort en mätning på förbrukningen vid normalt användande av badet DS816, Vi räknade på att man anänder badet 2 gånger per vecka så blir den genomsnittliga elförbrukningen ca 200-300 kwh/månad. Alltså ca 200-300:- / månad. Beroende på ditt elavtal.