Måttbeställda lock

Dalaspa tillverkar måttbeställa spabads / swimspa lock i alla storlekar till alla fabrikat

Fyll i formuläret här nedan så återkommer vi med pris.

Tillverkningstid : 6-8 veckor plus leverans.

MÄT A-SIDAN, B-SIDAN OCH HÖRNRADIEN

Tumregeln är att locket kan vara något större än badet och hörnradien mindre.

Locket får absolut inte vara för litet. Är du osäker så beställ ett lock som är några centimeter för stort. Kjolen som hänger ner kommer att dölja det och du kan vara säker på att du får ett lock som isolerar som det ska. Mät alltid på ditt bad och se till att du använder det största måttet om det är så att baljan går längre ut än själva väggen.

Kjolen kommer på så sätt hänga rakt och snyggt.

Mätning av ett fyrkantigt/rektangulärt lock

Sida B är viksidan. Om vikningen inte är i mitten så mät och rita ut var vikningen ligger. Annars mät hela avståndet. Gör samma för A sidan (obrutna sidan).

Mätning av ett cirkelärt lock

Mät diametern

Mätning av hörn radien på locket

Hörnradien mäts från den punkt där lockets rundning börjar (a) till hörnet (b).

Mät om möjligt på spabadet. Om befintligt lock passar bra så går det också bra att mäta på det.

Välj ett lock som har den hörnradie du mätt upp eller närmast värde som är mindre.

Med en mindre hörnradie kommer locket att sticka ut något över kanten vilket inte påverkar funktionen och knappt syns pga av den överhängande kjolen.

Om du mätt upp en hörnradie på t.ex 180 mm välj då ett lock med en hörnradie på 152 mm. Skillnaden i överhäng mellan radien 152 mm och 229 mm är endast ca 3 cm.

Skriv ut denna mall och klipp och testa om ni är osäker på hur man mäter

Tjocklek på locket & Längd på kjol

Våra lock kan beställas i två olika tjocklekar. Standar och Xtreme Winter

Standard: 13cm i mitten 9cm längst ut på kanten

Xtreme Winter: 18cm i mitten 15cm längst ut på kanten

Kjolen är den del av locket som hänger ner över akrylkanten

Färg på locket

Fyll i formuläret noga här nedan så återkommer vi med pris.