AquaExcellent Kalcium Upp 1L

199,00kr

Höjer vattenhårdheten. Hjälper till att förhindra skumning och korrosion av utrustningen för att förlänga spabadets livslängd.

Kategori:

Beskrivning

Varning:
Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: Kontakta läkare / läkare. Förvara utom räckhåll för barn. Om läkare behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands. Sammansättning enligt E.G. riktlinjer. Nödsituationer Belgien: +32 70 24 52 45.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AquaExcellent Kalcium Upp 1L”