Skötsel av pooltak under vintersäsongen

Det är väldigt viktigt att man ser efter sitt pooltak och håller det fritt från snö under vintersäsongen. Ett pooltak är oftast konstruerat för att klara de snömängder som en normal vinter brukar bjuda på. Men en snörik vinter får vilket tak som helst att darra.

Om man inte väljer att skjuta ihop och staga upp taket så måste man hålla det fritt från större mängder snö. Ett litet lager med pudersnö är ju “ingen fara på taket” så att säga, men när det börjar vräka ner så kan det bli ett problem.

Ett pooltak är i regel konstruerat för att i runda slängar hålla för 45kg/m2, men ett snölager på enbart 10 cm kan väga upp emot 65kg/m2 och det måste därför avlägsnas innan det uppstår eventuella skador som inte täcks av försäkring eller omfattas av garanti – vilket såna skador oftast inte gör.

Använd en mjuk sopborste EJ en piassakvast (dom är för hårda och kommer att repa plasten). För att undvika snedbelastning bör du dela in varje taksektion i ett rutnät om åtta rutor per sektion. Sopa därefter av varje sektion växelvis, 1-8, enligt exemplet på bilden.

Skulle du behöva resa bort så rekommenderar vi att du ber en granne eller vän att hålla ett öga på taket åt dig och ber vederbörande borsta av taket om behovet skulle uppstå.