Våröppning

När vintern har passerat och dagarna blir varmare och ljusare är det äntligen dags att få igång poolen igen. Så fort poolvattnet har gått från fruset till flytande igen – och risken för minusgrader inte längre är närvarande – så är det bara att sätta igång. Här följer en enkel steg-för-stegguide för hur du “våröppnar” din pool.

  • Börja med att montera alla pooldetaljer som plockades bort inför vintern. Stäng tömningsventilerna och sätt tillbaka avtappningspluggarna. Töm silkorgen i bräddavloppet och se till att den är fri från skräp.
  • Fyll upp poolen. Vattennivån ska ligga som en linje över mitten av bräddavloppets öppning.
  • Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. Det är VÄLDIGT viktigt att pumpen INTE startas utan vatten! Om man startar utan vatten kan det uppstå skador på axeltätningen, så kolla gärna en extra gång.
  • Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
  • Vrid centralventilens handtag (som sitter på sandfiltret) så att pilen pekar på ”Backspolning”. Tryck ner handtaget så underlättas vridmomentet.
  • Nu är det dags att starta pumpen. Observera att elektrisk värmare skall vara FRÅNSLAGEN! Pumpa ut luften från sugledningen (detta tar ungefär 1 till 3 minuter). När vattnet börjar passera siktglaset på centralventilens avloppsuttag fortsätter du spola ca 1-2 minuter till tills vattnet i siktglaset är klart. Stanna pumpen.
  • Vrid handtaget så att pilen pekar på ”Renspolning”. Starta pumpen och spola i ca 15-30 sekunder. Stanna pumpen.
  • Vrid handtaget så att pilen pekar på ”Filter”. Detta är filtrets normalläge. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen igen. Observera att pumpen ALLTID ska stängas av innan läget på centralventilen ändras!
  • Nu är det dags att mäta och justera pH-värdet i poolen. Värdet ska ligga någonstans mellan 7,0 och 7,6 (optimalt värde är 7,2). Klorera med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l). Om du behöver klorera upprepade gånger ska du alltid vänta 3 timmar mellan testerna för att vara säker på att tidigare klordosering har hunnit lösas upp ordentligt. Justera till rekommenderat klorvärde.

Nu är din pool redo för ännu en härlig sommar!

Rekommenderade produkter: