Teknikrum

  •  Låda för filtersett, storlek även anpassad för installation av ytterligare enheter.

Beskrivning

Teknikrummet är anpassat för att grävas ner under jord. Men går också bra att ha ovan jord.