Oxeo SP – Analytiskt instrument för saltklorinator

7 850,00kr

Beskrivning

SmartSalt är ett analytiskt instrument som mäter redoxpotentialen (RP) för vattnet i poolen. RP eller ORP (Oxydo Reduction Potential) uttrycks i millivolt (mV) och ger en indikation på desinfektionskapaciteten i vattnet och därmed dess tillstånd. Ju större potential, desto högre vattendesinfektion. I allmänhet bör potentialen ligga mellan 550mV och 800mV.
SmartSalt har 4 förutbestämda börvärden: 550mV / 650mV / 750mV / 850mV för enkel implementering.

När den uppmätta redoxpotentialen (ORP) hamnar under det inställda värdet, stänger SmartSalt ett relä som kan användas för att styra en pump eller styra en saltklorinator.
Även om enheten är fabrikskalibrerad rekommenderas att regelbundet kalibrera elektroden samt att under första idriftstagandet säkerställa instrumentets exakthet.

Manual