AquaExcellent Vattenförsvar 1L

245,00kr

Aqua Excellent Defender

För att undvika avlagringar, mineral- och kopparavlagringar på badkaret och värmeelementen. För att förlänga ditt spa, lägg till den här produkten en gång i veckan.

Kategori:

Beskrivning

Varning:

Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja. Ring omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvara utom räckhåll för barn. Om läkare behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands. Sammansättning enligt E.G. riktlinjer. Nödsituationer Belgien: +32 70 24 52 45. EDTA och salter därav 5% – 15%.

Innehåll

1 liter Aqua Excellent Defender
Instruktioner
Användarmanual:
Tillsätt 100 ml i spaet. Produkten häller direkt i spaet och kör filtersystemet i 1 timme.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AquaExcellent Vattenförsvar 1L”