AquaExcellent Rengöring Utsida 1L

269,00kr

Professionell plastrengöring för att rengöra spabadets utsida.

Kategori:

Beskrivning

Varning:
Orsakar allvarliga frätskador på huden och ögonskador. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDEN (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten / dusch. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och håll andningsbekvämligheten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja. Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Förvara utom räckhåll för barn. Om läkare behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands. Sammansättning enligt E.G. riktlinjer. Nödsituationer Belgien: +32 70 24 52 45. Nonjoniska tensider 5% – 15%, EDTA och salter därav <5%, Amfotera tensider <5%

Innehåll

1 liter Aqua Excellent skåprengöring
Instruktioner

Användarmanual:
För regelbundet underhåll: späd 5% i vatten. För envisa fläckar: använd outspädd produkt.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”AquaExcellent Rengöring Utsida 1L”